Loading...

KARİYER

BORUSAN MANNESMANN'DA KARİYER

Borusan’da eğitim ve gelişim; stratejik bilgi yönetimi, performans yönetimi ve çalışan gelişimine odaklanıyor. Çalışanlarımızın doğru işi yapmaları ve yaptıkları işte en iyi olmaları için sınırsız eğitim ve gelişim imkânı sunuyoruz. Borusan Grubu olarak; tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini Borusan Akademi çatısı altında topluyoruz. Borusan Akademi kapsamında çok çeşitli eğitim programları oluşturarak; Borusanlılar’ın performans ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar yaratıyoruz. Borusan Akademi kapsamında oluşturulan bireysel gelişim planları doğrultusunda, çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini zenginleştirmelerine ve kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarına yardımcı oluyor, bu doğrultuda çalışanlarımızın hep bir adım önde olacağına inanıyoruz.

Borusan Mannesmann'da Kariyer

 

Borusan’da eğitim ve gelişim; stratejik bilgi yönetimi, performans yönetimi ve çalışan gelişimine odaklanıyor. Çalışanlarımızın doğru işi yapmaları ve yaptıkları işte en iyi olmaları için sınırsız eğitim ve gelişim imkânı sunuyoruz.

Borusan Grubu olarak; tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini Borusan Akademi çatısı altında topluyoruz. Borusan Akademi kapsamında çok çeşitli eğitim programları oluşturarak; Borusanlılar’ın performans ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar yaratıyoruz.

Borusan Akademi kapsamında oluşturulan bireysel gelişim planları doğrultusunda, çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini zenginleştirmelerine ve kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarına yardımcı oluyor, bu doğrultuda çalışanlarımızın hep bir adım önde olacağına inanıyoruz.

 

İşe Alım Süreci

 

İşe alım sürecindeki amacımız bizlerle çalışmak isteyenleri 'doğru işe doğru insan' prensibiyle değerlendirmektir. İşe alım ve yerleştirme sürecinde Borusan Mannesmann olarak dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin iş başvurularında fırsat eşitliği sağlarız. Çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak seçeriz.

Pozisyonun gereklerine göre;

• Yabancı Dil Sınavı
• Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
• Profil Analizleri

uygularız. Yıllık olarak yapılan kadro planları doğrultusunda, açık pozisyonlarımız için hazırlanan ilanlarımıza gelen başvuruları değerlendirerek gerekli niteliklerdeki uygun adayları yerleştiririz. İşe alım sürecimizde hem şirket kültürüne uyumu açısından temel yetkinlikleri - başarma azmi, sorumluluk ve inisiyatif, müşteri odaklılık - hem de pozisyona göre kişisel ve mesleki yetkinlikleri değerlendiririz.

 

Yetkinlik ve Performans Yönetimi

 

360 derece yetkinlik değerlendirme sistemi

Borusan Mannesmann'da Yetkinlik Yönetimi ile çalışanlarımızın kişisel özelliklerinin değerlendirilmesi ve fark yaratan yönlerinin geliştirilmesi üzerinde odaklanıyoruz. Böylece görevler ve sorumluluklarda daha üstün ve farklı bir başarı şansı yaratıyoruz.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini astın, üstün, yatay paydaşların ve kişinin kendisi hakkındaki görüşlerini alarak 360 derece yaklaşımı ile değerlendiriyoruz. İşi yapmak için gereken yetkinlikler ve kişinin sahip olduğu yetkinlikler arasındaki farkı ölçüp gelişim alanlarını belirliyoruz.

Hem iş hedefleri hem de kişisel yetkinlik hedeflerini dikkate aldığımız performans değerlendirme görüşmelerini her yıl en az iki kere yapıyoruz. Bu değerlendirme ile bireyin belirtilen görev, yetki, sorumluluk ve hedefleri gerçekleştirmekteki gayret ve başarısını takip ediyoruz.

 

Eğitim ve Gelişim Yönetimi

 

Rekabet üstünlüğünde bir adım önde olabilmenin önemli kriterlerinden birinin; iyi eğitilmiş, şirketle bütünleşmiş ve geliştirilmiş bir iş gücü olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla Borusan Grubu, tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini Borusan Akademi çatısı altında topluyor.

Borusan Mannesmann, insan kaynağını geliştirmek için, şirket stratejilerimizin hayata geçmesini sağlayacak liderlik ve yönetim, kişisel gelişim, teknik gelişim ve sertifikasyonlar ile çalışanlarını donatacak tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini Borusan Akademi içinde planlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan Borusan Akademi'nin misyonu "Değer yaratan iş liderleri geliştirmek"tir. Bu kavram kaynağını Grup vizyonunun "Bir Adım Önde Olma" hedefinden alır. Bir adım önde olma felsefemiz doğrultusunda çalışanlarımızın doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek sağlamak ilkemizdir.

 

Kariyer Yönetimi

 

Her yıl düzenli olarak yapılan "Kariyer Yönetimi" toplantılarında, hedeflerini sürekli olarak başaran ve aşan, yetkinliklerini geliştiren, kendini bulunduğu pozisyonun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, zorlayıcı görevlere istenmeden talip olan, davranışları ve kişisel kalitesi ile görünür fark yaratan her kademedeki çalışanlarımızı en etkin şekilde değerlendiririz.

Çalışanlarımızın mevcut mesleği / işi, deneyimi, öğrenimi, şirketi / departmanı ile sınırlı kalmaksızın, gelecekteki kariyerlerinde hangi yönde ilerleyeceklerini belirlerken, organizasyonun mevcut ve gelecekteki olası yapısını, potansiyelini değerlendirir ve şirket başarısının kesintisiz olarak uzun vadeye taşınmasını hedefleriz.

 

İş Değerlendirme, Ücretlendirme ve Yan Haklar

 

Borusan Grubu'nda HAY iş değerleme sistemi uygulanmaktadır. Dünya standardında bir metodoloji olan iş değerleme sistemi aracılığı ile yapılan işin kurum için yarattığı değer belirlenerek çalışanların toplam gelir paketi oluşturulmaktadır.

Ücret seviye belirlenmesi aşamasında ücretler, piyasa ile kıyaslama çalışmaları yapılarak iş grupları ve seviyelerine göre konumlandırılmaktadır. Ayrıca performans yönetim sistemi ile entegre çalışan ödüllendirme yapısı bulunmaktadır. Tüm değerlendirme ve başarılar kurumsal belleğe kaydedilir.

Ücret artışları; çalışanların şirket hedeflerine katkıları, yetkinlik gelişimleri, görevleri, sektör ortalamaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak yılda bir kez yapılır. Ücretler 12 brüt maaş olarak ödenir.

Bireysel Emeklilik
Borusan Mannesmann'nun da içinde bulunduğu tüm Borusan Grubu'nda; çalışanlar, eşler ve 18 yaşını doldurmuş çocuklar özel grup emeklilik planından faydalanabilirler.

Sağlık Sigortası
Tüm Borusan Grubu çalışanlarına; yatarak tedaviyi, ayakta tedaviyi ve acil müdahaleyi içeren sağlık sigortası, seviyeye göre değişen kapsamda yıllık sağlık kontrolü ve hayat sigortası olanağı tanınır.

Ulaşım
Borusanlılar, bulundukları bölgeden servisler aracılığıyla ulaşımlarını sağlayabilirler.

Öğle Yemeği
Öğle yemekleri Borusan Mannesmann tarafından sağlanır.