Loading...

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TOPLUM İÇİN

Borusan Grubu’nun ilk sanayi girişimi olan Borusan Mannesmann aynı zamanda grubun toplumsal sorumluluk odaklı kültürünün de temellerini oluşturmuştur. Borusan Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık’ın önderliğinde şekillenen bu anlayış ile Borusan Mannesmann bugün eğitim, kültür, sanat ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında kurumları ve projeleri destekliyor.

 

Eğitime Destek

Borusan Mannesmann, eğitime ve eğitim kurumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını 1960'lı yılların başından itibaren sürdürüyor. Bu süreçte pek çok okul ve üniversiteyi destekleyen Borusan Mannesmann, Borusan Kocabıyık Vakfı çatısı altında eğitime sınırsız destek vermeye devam ediyor.

 

Kültür ve Sanata Destek

Borusan Mannesmann, Borusan Sanat çatısı altında ülkemizin sanat damarlarını besleyen Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet, Borusan Müzik Evi ve Borusan Contemporary’nin destekçilerinden biri olmaktan gurur duyuyor.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarına Destek

Borusan Grubu, günümüzün en temel sosyal sorunlarından biri olan toplumsal eşitlik konusunda çözümün bir parçası olmak için çeşitli iş birliklerine imza atıyor ve projeler yürütüyor.

Bu çatı altında kadının güçlendirilmesi çalışmalarını destekleyen Borusan Mannesmann, sanayide kadın istihdamının artırılması ve çalışan annelerin çocuklarına kaliteli bir eğitim sunulması için başlatılan Annemin İşi Benim Geleceğim projesinde yer alıyor. Şirket Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile 10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde (OSB) “Borusan Neşe Fabrikası” adıyla, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik kreş ve gündüz bakım evleri açılmasına katkı sunuyor. “Annemin İşi Benim Geleceğim” sanayide daha fazla kadının iş yaşamına kazandırılarak kadının, ailenin ve ülke ekonomisinin güçlenmesine zemin hazırlıyor.

 

OSB’lerde 0-6 yaş grubu çocukların eğitim ve bakımı için kurulacak Borusan Neşe Fabrikaları ile;

• Çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınlara imkan tanınması,
• Kadının iş gücüne katılımının önündeki engellerin kaldırılması,
• Sanayide kadın istihdamının artırılması,
• Okul öncesi bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlayacak bir eğitim ortamı sağlanması hedefleniyor.

 

www.anneminisi.org

Borusan Mannesmann aynı zamanda Gemlik üretim üssünde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmak ve kız çocuklarının güçlü bir destekle toplumsal yaşamda yer almalarını sağlamak üzere başlatılan “Haydi Kızlar Kodlamaya” adlı projenin yürütülmesinde rol alıyor.

 

Proje kapsamında, fabrika çalışanlarının 7-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına 8 hafta süren bir eğitim sunuluyor. Eğitimler için İngiltere’de göçmen kız çocukları ve kadınların hayatın aktif bir parçası olabilmeleri için uzun zamandır kodlama eğitimi veren KızCode platformu ile iş birliği yapılıyor.

 

Program, kız çocuklarını bilişim teknolojileri ile yakınlaştırarak geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Eğitimlerde öğrenciler elektroniğin temel prensiplerinden Scratch ile oyun, animasyon veya hikaye programlama ve 3D modellemeye kadar pek çok konuda ufuk açacak dersler görüyor.